Drepturile si obligatiile asiguratilor CAS

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASIGURATILOR

(in conformitate cu prevederile legii 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii)

    

DREPTURILE ASIGURATILOR:

 • Sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prevazute de legea 95/2006 si de contractul-cadru.
 • Sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prevazute de legea 95/2006, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate
 • Sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin sase luni de la data inscrierii pe listele acestuia
 • Sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispositive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii
 • Sa efectueze controale profilactice in conditiile stabilite prin contractul-cadru
 • Sa beneficieze de servcii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor
 • Sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate
 • Sa beneficieze de servicii medicale de urgenta
 • Sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica
 • Sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare
 • Sa beneficieze de dispozitive medicale
 • Sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu
 • Sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul
 • Sa aiba dreptul la informare in cazul tratamentelor medicale
 • Sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, in conditiile legii.

    

OBLIGATIILE ASIGURATILOR:

 • Sa se inscrie pe lista unui medic de familie
 • Sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate
 • Sa se prezinte la controale profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru
 • Sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si Casa de Asigurari de Sanatate asupra modificarilor datelor lor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati
 • Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului
 • Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar
 • Sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru
 • Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea lor de asigurat.